นโยบายความเป็นส่วนตัว

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงเว็บไซต์ (องค์กร) เว็บไซต์ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมล (ที่อยู่อีเมล) ชื่อ (ชื่อ) ที่อยู่หรือธุรกิจ (ที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน) รหัสไปรษณีย์ (รหัสไปรษณีย์) ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (หมายเลขโทรศัพท์) เป็นต้น
ในกรณีที่คุณลงทะเบียน (ลงทะเบียน / ลงทะเบียน) เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือใช้บริการใด ๆ เว็บไซต์จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ เช่น เพศ อายุ (เพศ ) การตั้งค่า/การตั้งค่า (งานอดิเรก/รายการโปรด) ความชอบ (Preferences) และที่อยู่ในที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน (Billing Address) เป็นต้น
นอกจากนี้ เพื่อค้นพบความชุกของการใช้บริการ จึงเป็นประโยชน์ในการใช้สถิติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการ ดังนั้นเว็บไซต์ควรรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ เช่น ที่อยู่ IP ประเภทของเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมน (Domain) บันทึกหน้าเว็บ (เว็บไซต์) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชม เวลาในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (จำนวนครั้งที่เข้าชม) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชมก่อนหน้านี้ (อ้างอิงจาก URL ของหน้าเว็บ)
เว็บไซต์แนะนำให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ เพื่อทราบและทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านั้นรวบรวม ใช้ หรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร หรืออ้างสิทธิ์งานที่โพสต์บนเว็บไซต์ที่เป็นปัญหาและไม่รับผิดชอบหากเว็บไซต์เหล่านั้นหยุดทำงานหรือไม่ดำเนินการใดๆ สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์นั้น
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีการร้องขอ เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อติดต่อหรือให้บริการประชาสัมพันธ์เท่านั้น หรือให้ข้อมูลรวมทั้งค้นคว้าความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของเว็บไซต์เท่านั้น
เว็บไซต์ขอยืนยันว่าจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เว็บไซต์รวบรวม ห้ามขายหรือแจกจ่ายให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นและเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
ในกรณีที่ไซต์ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเช่นการส่งต่อจดหมาย การวิเคราะห์ทางสถิติของกิจกรรมเว็บไซต์หรือธุรกิจ ฯลฯ เว็บไซต์จะระบุหน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้าง ปกป้องความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และห้ามการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายนอกกิจกรรมหรือกิจกรรมของไซต์
สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ พวกเขามีสิทธิ์ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือพวกเขาอาจเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารหรือสื่อการตลาดใด ๆ จากไซต์ได้ตลอดเวลาโดยกรอกคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรบนเว็บไซต์หรือทางอีเมล ที่อยู่. อีเมล.


ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์ ได้กำหนดระเบียบภายในเพื่อสร้างการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางส่วน สำคัญมาก เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ เว็บไซต์นี้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่เข้าถึงได้ดังกล่าว รหัสลับดังกล่าว เช่น รับรองการใช้โปรโตคอล Secure Sockets Layer (SSL) เป็นต้น


การใช้คุกกี้
“คุกกี้” คือข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ (เว็บเบราว์เซอร์) และเมื่อมีการป้อนข้อมูลนั้นลงในระบบของคุณ หากมีการใช้ “คุกกี้” เว็บไซต์ (หน่วยงาน) อาจบันทึกหรือจดจำข้อมูลผู้ใช้ จนกว่าผู้ใช้จะออกจากเว็บเบราว์เซอร์หรือผู้ใช้ลบ “คุกกี้” หรืออนุญาตให้ “คุกกี้” ดำเนินการต่อไป
หากคุณเลือกใช้ “คุกกี้” คุณจะพบว่าการท่องเว็บสะดวกกว่าเพราะ “คุกกี้” ช่วยในการจดจำเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม เยี่ยมชม หรือท่องเว็บ
เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลที่ “คุกกี้” ป้อนหรือรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือในกิจกรรมอื่น ๆ บนเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการบนเว็บไซต์ต่อไป
อัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว
เว็บไซต์อาจอัปเดตหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพของบริการดังนี้ เว็บไซต์แนะนำให้ผู้ใช้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชม หรือเพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์; (ไปที่สำนักงาน)